Home

 

 

Livets og jordens udvikling

- en tidsmæssig gennemgang af de vigtigste begivenheder

fra jordens dannelse for 4,5 mia. år siden

til starten af den moderne stenalder

 

Af Aage Nicolaisen

Forord

 

Ideen til denne hjemmeside udsprang af, at jeg erfarede, at der var langt større sammenhæng mellem geologi, klima og livets udvikling end man tidligere har ment. Især gjorde det indtryk, at Indiens vandring fra det sydlige Afrika til det stødte ind i Asien og skabte Himalaya, havde betydet en så stærk vulkansk aktivitet, at det sammen med et meteornedslag var årsag til dinosaurernes udryddelse.

 

Samtidig oplevede jeg i diskussioner med bekendte, at både jeg selv og andre havde problemer med at tidsfastsætte begivenheder – var det nu tusinder, millioner eller milliarder år siden? Jeg valgte at tegne en linie på et stykke papir og sætte begivenheder ind og dette blev begyndelsen til denne hjemmeside. Og ved at gøre linien logaritmisk, var det muligt at tage højde for, at jo nærmere vi kom nutiden, jo mere viden fandtes der om en given periode.

 

Motivationen steg endnu et par grader, da jeg kom stille mig selv det spørgsmål: Hvor var vi henne, mens dinosaurerne herskede på jorden. Overraskelsen var stor, da jeg opdagede at pattedyrene på dette tidspunkt var små spidsmuslignende dyr, som rendte rundt mellem benene på de store dinosaurer. Og at det i dag er vendt på hovedet, hvor dinosaurernes efterkommere, de små fugle, nu flyver rundt mellem de store pattedyr.

 

Senere har jeg oplevet, at den gængse påstand om at hvirveldyrene blev udviklet under den kambriske eksplosion, ikke stemmer, da udviklingen allerede var i gang ved starten af kambrium. Parallelt med ovenfor var evolutionen i fuld gang samtidig med at edicara-faunaen var på det højeste.

 

Hjemmesidens opbygning

 

Denne hjemmeside vil forsøge at skabe en tidsmæssig sammenhæng i de teorier, der ligger til grund for vores forståelse af vor fjerneste fortid.

 

Hovedfocus på hjemmesiden er udviklingen frem til det moderne menneske. Men også de øvrige udviklingslinier inden for dyreverdenen samt inden for planteverdenen vil blive beskrevet. Herudover vil kontinenternes bevægelser og klimaets udvikling blive taget under behandling. Og som et ekstra krydderi vil jeg oplyse læseren om interessante forhold i hver enkelt periode som har påvirket Danmark på den ene eller anden måde.

 

Jeg har med denne bog forsøgt at bruge et nogenlunde dagligdags sprog samtidig med at jeg prøver at videregive så meget information som muligt. Min målgruppe er således dem, som ved lidt om emnet i forvejen og på en nem måde ønsker at tilegne sig ny viden og overblik.

 

Hjemmesiden vil forsøge at lægge vægt på en lettilgængelig, informativ og detaljeret beskrivelse af forløbet uden at tage de forbehold og de diskussioner for og imod, som et videnskabeligt indlæg bør indeholde. Den vil i højere grad focusere på udviklinger end på enkelte fund. Den vil indirekte tage udgangspunkt i en lang række teorier og søge at se sammenhængene mellem dem. Jeg er bevidst om, at en række påstande om tidspunkter og sammenhænge står formuleret som facts, selv om der kan være stor usikkerhed omkring dem. Men dette har været prisen for at forsøge at skabe overblik.

 

Denne hjemmeside bygger delvist på beskrivelserne i Wikipedia, primært den engelske version. Det er mit indtryk at kvaliteten af Wikipedia inden for dette område er relativ høj og samtidig betydelig mere opdateret end andre leksika. Dette gælder især m.h.t. anvendelsen af dna-analyser til bestemmelse af evolutionens udvikling. Samtidig er det mit indtryk at Wikipedia et langt stykke ad vejen følger konsensus inden for videnskaben. Dette er samtidig også målet for denne bog.

 

Hjemmesiden vil følge de enkelte geologiske perioder og for hver periode focusere på sammenhængen mellem dyrenes/planternes udvikling og den klimatiske/geologiske udvikling. Netop denne sammenhæng er væsentlig for forståelsen af udviklingshistorien, idet adskillelse af to kontinenter har været med til at skabe to forskellige udviklinger af en dyregruppe, da klima og levebetingelser har været forskellige. Tilsvarende når der er skabt kontakt mellem to kontinenter, hvor der er skabt konkurrence og udveksling mellem de to kontinenters dyr.

 

Den seneste geologiske periode, pleistocæn, og enkelte andre perioder er dog opdelt i mindre tidsintervaller, således at perioderne så vidt muligt er gjort kortere jo yngre perioderne er.

 

Denne mulighed for tidsmæssigt at kunne se på tværs af forskellige udviklinger synes ikke dækket af andre forfattere, hvorfor jeg håber at kunne bidrage med mere overskuelig formidling af viden inden for området.

 

Bogen og evolutionsteorien

 

Hvad man sjældent tænker på, er at alt liv på jorden har samme oprindelse. Det er relativt nemt at forstå og acceptere, at vi er i familie med en chimpanse, men går vi langt nok tilbage i tiden, så er vi også i familie med et bøgetræ. Alt liv er startet fra samme sted og har herefter delt sig i mange retninger som grene på et træ.

 

Evolution betyder, at naturen hele tiden bygger videre på eksisterende egenskaber i stedet for at en gud designer egenskaber forfra sådan som man troede dengang og som fortalerne for intelligent design stadig argumenterer for. Dette var de tanker, som Charles Darwin lagde frem for den undrende verden, da han udgav bogen om ”Origin of Spieces” i 1859.

 

Med udgangspunkt i Darwins tanker om arternes oprindelse og hvordan den bedst tilpassede hele tiden overlever, vil jeg ønske læserne god jagt i dette spændende emne.

 

Charles Darwin

Copyright @ All Rights Reserved

DAVID NICHOLAS

 

Consectetuer tempus it ipsum gravida diam nibh aenean quisque dolor eget at leo nulla ipsum nisl wisi sed.

Recent Presentation

Lorem Ipsum

Elit sed dignissim sit felis leo sem morbi suspendisse volutpat est varius eligendi fusce suspendisse aliquet in lectus dolor maecenas pede mi at vulputate.

mail@demolink.org