Mellem miocæn

4.6 MELLEM MIOCÆN

For 16,0 - 11,6 mio. år siden

 

Perioden, hvor de store menneskeaber dominerede

Vejen til mennesket:

 

De store menneskeaber levede i starten af perioden i hhv. Afrika og Arabien. Fra Ara-bien bredte de sig via nyskabte landbroer til Europa og Asien. Da de var på deres højeste, var der 100 forskellige arter. De levede alle i områder med stedsegrønne skove. Til gengæld pressede de hundeaberne, som blev fåtallige i perioden. Senere skiftede forholdet mellem de to grupper.

 

Orangutang-linien (Ponginae):

 

Linien er udskilt fra hovedlinien i tidlig miocæn. Her i mellem miocæn udvandrede den til Asien. Linien udviklede sivapithecus, som levede i bl.a. Indien, Pakistan, Nepal, Tyrkiet og Kina. Den var på størrelse med en chimpanse og havde kraftige kæber som en orangutang. Lemmerne var tilpasset både til klatring og gang på jorden. Den var 1,5 m lang, og levede af bær, nødder og grov planteføde. En underart levede dog af frugt.

Sivapithecus - billede

 

Menneske/chimpanse/gorilla-linien (homininae):

 

Først udskiltes en linie, som udvikler sig til pierolapithecus. Denne udvandrede til Spanien. Den vejede 35 kg og var specialiseret til et liv i træerne.

Pierolapithecus - billede

 

Senere udskiltes dryopithecus, der levede i Østafrika og bredte sig til store dele af Eura-sien, bl.a. Frankrig, Spanien, Ungarn og Ki-na.

Den gik som en chimpanse, men på hånd-flader og ikke på knoer som de senere men-neskeaber. Den var 120 cm lang og på størrelse med en chimpanse. Den levede stør-stedelen af tiden i træer og havde stærke arme i lighed med orangutang. Den spiste frugter og bløde blade.

Dryopithecus - billede

 

De andre menneskeaber:

 

I Afrika blev kenyapithecus færdigudviklet.

 

Den gik nu knogang ligesom gorilla og chimpanser. Den levede i Kenya.

 

Nyanzapithecus levede ligeledes i Kenya for 13 mio. år siden.

 

De andre dyrs udvikling:

 

En af de første arter på sabeltigerlinien var paramachairodus. Den var 58 cm høj over skuldrene, svarende til en leopard. Den var en klatrer og kunne dræbe relativt store byttedyr.

Paramachairodus – en sabeltiger - billede

 

Den resterende kattelinie deler sig i perioden mellem de store katte med bl.a. tigre og lø-ver i gruppen panthera og i en gruppe med de mindre kattedyr med bl.a. huskat og gepard.

 

Elefanterne udviklede deinotherium, der havde en kort snabel og nedadhængende stødtænder. Den var 4 m høj, vejede 12 ton, og levede i Eurasien og Afrika.

 

Deinotherium - billede

 

Gruppen af skedehornede udviklede sig, og blev til køer, får, geder, antiloper og gazeller. Den først kendte i denne gruppe er eotragrus.

Eotragus - billede

 

For 13,6 mio. år siden udvikledes den afrikanske bjørn, agriotherium fra den brune bjørn. Den var 2,7 m. lang og var kødæder. Den uddøde for 2,5 mio. år siden.

Agriotherium - billede

 

Linien med finhvalerne udskilte pukkelhva-len. Inden for finhvalerne finder vi blåhvalen, som blev færdigudviklet i denne periode. Blåhvalen er det største nulevende dyr med sine op til 170 ton og op til 30 m længde. Til sammenligning var argentinasaurus 75 ton og 35 m.

 

I perioden fandtes megalodon, en kæmpehaj på op til 16 m og en vægt på 48 ton. Den jagtede hvaler.

 

Megalodon sammenlignet med den hvide haj fra Dødens Gab - billede

 

Hos krybdyrene fandtes en af de største krokodiller nogensinde: den 12 m lange rhamphosuchus.

 

Rhamphosuchus - billede

 

I Sydamerika levede kæmpedovendyret thinobadistes i midten af miocæn. Det udvandrede til Nordamerika før Panama-tangen blev dannet. Den har altså ”hoppet” fra ø til ø for at komme til Nordamerika.

 

Nær slægtning til thinobadistes - billede

 

Blåhval - billede

 

Planternes udvikling:

 

I havet dannedes store tangskove, som blev et af jordens mest produktive økosystemer.

 

På Socotra i Aden-bugten findes drageblodstræet. Den var hyppig i Tethys-regionen i miocæn.

Drageblodstræ - billede

 

Kontinenternes bevægelser:

 

Der dannes en rift i Rift Valley i det centrale og sydlige Kenya for 12-15 mio. år siden. Samtidig sker der en landhævning i Østafrika.

 

Der skabtes landbroer fra Arabien til Tyrkiet/Iran og videre til Europa og Asien. Adgangen fra den nordlige gren af Tethyshavet til såvel Ishavet som til det Indiske Ocean lukkedes gradvist.

 

Sydamerika havde sluppet Antarktis og bevægede sig nu nordpå. Det medførte at Andesbjergene begyndte at dannes. Der dannedes desuden øer i farvandet mellem Nord- og Sydamerika.

 

Klimaets udvikling:

 

Generelt blev klimaet gradvist tørrere i perioden, især fra for 14 mio. år siden. Forandringen var specielt stor i Østafrika, fordi dannelsen af Rift Valley også medførte dannelsen af bjerge og vulkaner. Disse be-virkede at Østafrika kom til at ligge i regnlæ.

 

Australien blev tørrere, da det kom ind i en zone med lav nedbør.

 

Temperaturen faldt fra +6 til +4 grader i forhold til nu. For omkring 15 mio. år siden var iskappen på Østantarktis fuldt dannet og samtidig begyndte der at danne sig en iskappe i Vestantarktis. Det gav lavere vandstand, hvilket var medvirkende til landbroerne mellem Europa/Asien og Afrika.

 

Danmarks udvikling:

 

I Danmark er der fundet tænder af kæmpe-hajen megalodon. De trekantede tænder er op til 18 cm lange.

For 15 mio. år siden kippede grundfjeldet under Danmark. Det indebar, at centrale dele af Nordsøen sank 1,5 km, mens de dele, der var nærmest Tornquist-linien steg med 1,2 km. Tornquist-linien gik gennem Øresund og Kattegat, se evt. kortet side 41.

 

Menneskeabernes udvikling - billede

 

Størstedelen af Danmark blev altså igen oversvømmet. Kystlinjen svingede således i perioden mellem forskellige linjer i Midt- og Sønderjylland. Oversvømmelser gav aflejring af lerede formationer ved Hodde (v/Varde) og Ørnhøj (v/Holstebro).

 

Det lidt varmere klima i miocæn gav en frodigere plantevækst. I nærheden af de midtjyske sumpe voksede store Sequoia-træer, der døde i forbindelse med oversvømmelserne og ef-terfølgende er blevet til brunkul. I brunkullene har man fundet en fossil banan. De største brunkulsområder findes ved Søby syd for Herning.

Europa for 13 mio. år siden - billede

 

Copyright @ All Rights Reserved

DAVID NICHOLAS

 

Consectetuer tempus it ipsum gravida diam nibh aenean quisque dolor eget at leo nulla ipsum nisl wisi sed.

Recent Presentation

Lorem Ipsum

Elit sed dignissim sit felis leo sem morbi suspendisse volutpat est varius eligendi fusce suspendisse aliquet in lectus dolor maecenas pede mi at vulputate.

mail@demolink.org